B.2 Vändningar

Mer matchförberedande träning med fokus på vändningar.

Uppvärmning

Ledare:
Tid: 15 min
Kommentar:

Ledare:
Tid: 15 min
Kommentar: Fokus på vändningar. Skydda bollen och vänd bort från räven.

Ledare:
Tid: 15 min
Kommentar: Här kan anfallarens mottagning och vändning betonas extra mycket.

Ledare:
Tid: 15 min
Kommentar: Betona att vi vill se dem använda sig av vändningar vi har tränat på. Frys gärna spelet när det uppstår situationer där vändningar kan vara effektiva.

Avslutning

Ledare:
Tid: 10 min
Kommentar: Om vi får tid över...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.