Rondo 4v0

Anvisningar

Rondos är små possession-centrerade övningar där allt är fokuserat kring bollen med syftet att hålla bollen undan från motståndaren.
4 koner i en kvadrat ca 5-7m mellan varandra. 4 spelare står på linjerna mellan konerna. Till att börja med kan man spela utan försvarare i mitten. Låt dem spela fritt ett par minuter och introducera sedan konceptet att ta mot bollen på ett riktigt sätt. Man spelar vid den här övningen inte tvärsöver ytan till motstående spelare utan endast åt sidorna. Låt bollen korsa kroppen och ta mot med den bortre foten. Visa varför man ska ta med bortre foten vid två touch. Om bollen tex kommer från höger sida från målvakten och du är vänsterback och du tar med vänsterfot så står du halvt rättvänd och kan se hela planen för spel med andra touchen över hela planen. Om du istället tar mot med höger fot så vänds kroppen så att du står felvänd (ryggen mot planen) och i princip kan du bara spela tillbaka bollen då på en andra touch.När ni övat på att ta mot med rätt fot och det börjat fungera så börja titta på hur spelarna rör sig när de inte har bollen, sannolikt står de stilla mitt på sin linje eller på sin kona.
Rörelse mot bollen för att ge understöd till bollhållaren. Istället för att stå still på ett ställe ska de nu röra sig ner längs sin linje mellan konerna så de kommer lågt och ger understöd till bollhållaren. Spelaren på motstående sida från bollhållaren måste också tänka på var hon ska ta vägen. Hon kan inta bara stå stilla bakom en motspelare (som snart ska introduceras) utan måste följa med och avläsa i vilken riktning bollen är på väg och ge understöd till den spelare som är på väg att få bollen.
Stegring
Lägg till en försvarare i mitten. När spelarna börjat bli duktiga på detta lägger man till en försvarare i mitten. Till en början kan man be henne att inte gå 100% men successivt ska man sträva mot att gå för fullt. Byt försvarare efter 1-2 minuter. Öka intensiteten och sätt upp några regler för spelet. Om försvararen i mitten nuddar bollen byter han med den som passade sist. Om försvararen ser att någon tar med fel fot så byter de position. Påminn och jobba med mottagning och förflyttning för att ge understöd. Spelet ska vara så snabbt som möjlig.

Instruktioner

När du inte har bollen, stå i öppen ställning, s.k. ”fotbollsställning” med lätta fötter (på framfötterna) och trampa runt och var rörlig. Var beredd på att ta mot bollen från vilket håll som helst och passa den åt sidorna eller framåt. En av de mest förbisedda delarna med rondo är hur spelarna på yttersidan rör sig. Spelarna ska aldrig stå platt med fötterna i gräset utan ska hela tiden vara beredda att röra på sig oavsett om det är 2 steg eller 5 meter. Instruera spelarna i hur de rör sig på linjen genom att ställa dig bakom spelaren och hålla på dennes axlar och styr spelaren mellan konorna baserat på vart bollen befinner sig i rondon.

Organisation

4 koner i en kvadrat ca 5-7m mellan varandra. 4 spelare står på linjerna mellan konerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.