Passningsduellen

Anvisningar

Dela in gruppen i två lag. Gör en kanal till varje grupp med konor enligt bild (passarens kvadrat ska vara ca 4x4m).

Utse en i varje grupp som är passare. Passaren står i varje kanals fyrkant med konor. Övriga spelare ställer sig på led bakom första konan med en boll.

Den första spelaren i varje led tar med sig bollen och driver ner till kvadraten och passaren. I fyrkanten ska spelaren och passaren slå 10 godkända passningar till varandra. När man är färdig tar spelaren med sig bollen tillbaka till ledet och nästa spelare tar vid. När alla i ledet har kört byter man passare.

Stegring
– Ge instruktioner om hur passningarna ska slås (höger/vänster fot, insida/utsida)
– Mottagning/ett tillslag
– Passaren kan ta upp bollen i händerna och kasta till spelaren som slår tillbaka på volley i passarens famn

Instruktioner

  • Ha bollen nära kroppen och titta upp och anpassa farten när du närmar dig kvadraten och passaren
  • Var på tå när du väntar på att ta emot en passning
  • Använd bredsidan
  • Anpassa hårdheten på passningen så kompisen kan ta emot den på ett bra sätt

Organisation

Konor och bollar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.