Robin – Håll upp konan

Anvisningar

Ge alla barn en röd och en gul kona. Dela sedan upp dem i två grupper. Alla har varsin boll. Grupp 1 sprider ut sig på en planhalva. Grupp 2 sprider ut sig på linjerna runt planhalvan. Utse en ledare i varje grupp som får till uppgift att under övningen lyfta armen med röd eller gul kona upp i luften. Det är sedan övriga barn i gruppens uppgift att under övningen hålla koll på ledaren och lyfta upp samma färg på sin kona. Grupp 1 driver fritt i sitt område medan grupp 2 driver fritt runt området längs med linjerna.

Stegring

  • Olika instruktioner när barnen driver boll. Utsida, insida, toe taps, tiktoks.

Instruktioner

  • Ha bollen när fötterna.
  • Lyft blicken för att hålla koll på ledaren och för att inte krocka med en kompis.
  • Ändra riktning för att bättre kunna se ledaren.
  • Våga ha lite fart i löpningarna.

Organisation

Röda och gula konor till alla. En planhalva eller ungefär motsvarande område (går även bra med cirkel). Varsin boll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.