Passningsromb

Anvisningar

Passningsövning där barnen passar till varandra i en romb. Konorna i romben symboliserar försvarare. Barnen kan därför inte stå på konan utan behöver backa och ta några kliv därifrån för att vara spelbar. Efter slagen passning följer barnen bollen och ställer sig vid nästa kona.

Byt passningsriktning efter ett tag.

Stegring
– Be barnen vrida på huvudet innan de får bollen för att se kompisen som ska få passningen i nästa skede.

Instruktioner

  • Gå ifrån konan för att bli spelbar
  • Vänd magen in mot rombens mitt för att kunna se både bollen och kompisen bollen ska till
  • Försök ta emot bollen med bortre foten eftersom den foten är längst ifrån motståndaren och enklast att flytta med bollen i nästa moment.
  • Hårda fina passningar

Organisation

5 barn, yta 15 x 15 meter, bollar och koner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.