Coerver – Driva boll 1

Anvisningar

Övning där vi tränar på att driva boll samt stanna och vända med sulan.

Dela upp barnen i två lag. Sätt upp fyra kvadrater med konor (två röda och två gula t.ex.). Placera sen två konor i olika färger på utsidan av varje kvadrat (ca en meter från kvadraten mellan konorna). Se skiss.

Nivå 1

Börja med en eller två bollar. Barnen börjar vid orange kona (höger fot enligt skiss). Driver in i kvadraten, stannar bollen med sulan, lämnar bollen och fortsätter fram för att runda blå kona. Ställer sig sen sist i ledet. När spelare 1 har lämnat bollen i kvadraten tar spelare 3 direkt över bollen och driver in i nästa kvadrat osv. Börja med ena foten och byt sen håll (barnen börjar då vid blå kona istället för orange).

Lägg till fler bollar efter hand. Man kan också lägga till instruktioner som antal tillslag fram till kvadraten. Instruktioner för att driva med insida, utsida, toe taps, tiktoks osv.

Nivå 2

Samma princip som tidigare men nu lägger vi till ett stressmoment. När spelare 1 har lämnat bollen i kvadraten och rundat konan ska denna nu försöka jaga ikapp spelare 3 som är på väg med bollen till nästa kvadrat.

Nivå 3

Nu lägger vi till ett kommando från ledaren. När ledaren blåser i pipan ska barnen vända med sulan och byta håll på övningen. De barnen som står vid orange kona och väntar måste då även byta plats till blå kona för att det ska bli rätt. Barnen byter även fot beroende på vilket håll de driver åt (högervarv = höger fot, vänstervarv = vänster fot).

För att försvåra ytterligare kan man lägga till ytterligare ett kommande från ledaren. Vid två blåsningar i pipa ska barnen vända in mot mitten och försöka välta ner bollen som ligger där på en kona. Laget som först välter ner bollen får en poäng!

Organisation

Konor i olika färger, bollar, västar, visselpipa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.